Faydalı Bilgiler » Desteklemeler
Desteklemeler

TARIM HAYVANCILIK DESTEKLERİ

IPARD (TARIM VE KIRSAL KALKINMA PROGRAMI)
IPARD (Tarım Ve Kırsal Kalkınma Programı), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) çerçevesinde %65'e varan oranlarda hibe verilmektedir.

IPARD Nedir? 
IPARD, Avrupa Birliği’nin (AB), 2007-2013 yılları arasında uygulayacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) kırsal kalkınma bileşenidir. IPARD programından Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın hazırlamış olduğu program 19 Aralık 2007’de Brüksel’de Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından kabul edilmiştir. IPARD kapsamında üretici ve işletmelere hibe destekleri 28 Temmuz 2010 itibariyle açılmıştır.

IPARD  Programı kapsamında belirlenen illerdeki süt, kırmızı et, tavut eti, su ürünleri ve meyve sebze sektöründeki işletmelere ve üreticilere hibe desteği sağlanacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur. Kurulmuş alan Kırsal Kalkınma Ajansı Hibe Programlarının yönetiminden sorumlu olacaktır. IPARD Hibe destekleri 2010 itibariyle proje teklif çağrılarına çıkacak, belirtilen illerde uygun şartlarda üretici ve işletmelerin (KOBİ, tarım şirketleri, kooperatifler) projelerine %65’e varan hibe destekleri sağlanacaktır. IPARD Programı süresince 874 milyon eurosu AB hibe desteği, 291 milyon eurosu ulusal destek olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon euro destek sağlanacaktır.

IPARD Hangi illede geçerlidir: 
1.Dönem İlleri  Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat
2.Dönem illeri, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Uşak ve Karaman.

Hibe Programının Öncelikleri Nelerdir? 
Hibe Programı kapsamında belirlenen öncelikler aşağıdadır:
1. Tarımsal işletmelere yatırım
2. Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi
3. Üretici Örgütlerinin desteklenmesi
4. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi olarak öngörülmüştür

Desteklenecek Öncelikle Sektörler Nelerdir? 
Hibe Programından faydalanılması amacıyla aşağıdaki 4 öncelikli sektör belirlenmiştir:
1- Süt ve Süt Ürünleri Sektörü
2- Et ve Et Ürünleri Sektörü
3- Su Ürünleri Sektörü
4- Meyve-Sebze Sektörü

NOT: Detaylı bilgi ve başvuru için 0530 405 73 50.. Bizi Arayabilirsiniz..

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI)

Kimler Başvurabilir?

  • 1)  Gerçek kişiler
  • 2)  Tüzel Kişiler (Limited şirket ve anonim şirketler)
  • 3)  Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ile üst örgütleri.

Yatırımın Destek Miktarı Ne Kadardır?
Proje toplam tutarının %50sine hibe yoluyla destek verilir.Gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Türk Lirasını,Tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.

Uygulama İlleri Hangileridir?
Tüm Türkiye (81 il)

Yatırım Konuları Nelerdir?
1)  Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması(soğuk hava deposu,silo vb.),ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,
2)  Tarımsal ve hayvansal işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
3)  Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
3)  Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,

Projeden Hangi Giderler Karşılanabilir?
1)  Mal,makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
2)  İnşaat işleri alım giderlerine,


GENÇTAR SÜT SAĞIM VE
ÖNTAR İLAÇLAMA
GNC
ÜNTAR TARIM
LUKAS
5.68896.3007106805
Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 0
Toplam ziyaretçi sayısı     : 242220